Cerca

Inscriu el teu projecte

COM HE D’INSCRIURE EL MEU PROJECTE?   Si vols inscriure el teu projecte als Speed Meetings, el Public Pitch o el Rough Cut Pitch: Per inscriure el teu projecte a les activitats de finançament del […]

Public Pitch & Speed Meetings

COM HE D’INSCRIURE EL MEU PROJECTE?   Si vols inscriure el teu projecte als Speed Meetings, el Public Pitch o el Rough Cut Pitch: Per inscriure el teu projecte a les activitats de finançament del […]

PREMIS INDÚSTRIA

COM HE D’INSCRIURE EL MEU PROJECTE?   Si vols inscriure el teu projecte als Speed Meetings, el Public Pitch o el Rough Cut Pitch: Per inscriure el teu projecte a les activitats de finançament del […]

Rough Cut Pitch

COM HE D’INSCRIURE EL MEU PROJECTE?   Si vols inscriure el teu projecte als Speed Meetings, el Public Pitch o el Rough Cut Pitch: Per inscriure el teu projecte a les activitats de finançament del […]