Staff

Equip DocsBarcelona 2019

Productor executiu i Director DocsBarcelona: Joan Gonzàlez
Cap de programació: Tue Steen Müller
Cap d’indústria: Diego Mas Trelles
Programadors: Joan Gonzàlez, Daniel Jariod, Salima Jirari, Josep Rovira, Diego Mas Trelles, Pol Roig i Martina Rogers
Moderadors Festival: Ot Burgaya, Daniel Jariod, Salima Jirari, Josep Rovira, Diego Mas Trelles, Joan Lluís Ramisa,  Pol Roig, Martina Rogers, Tue Steen Müller i Adrià Sunyol

Experts, moderadors i tutors activitats Indústria: Diego Mas Trelles, Catherine Olsen i Mikael Opstrup
Comitè de selecció dels projectes Speed Meetings i Public Pitch: Diego Mas Trelles, Catherine Olsen, Mikael Opstrup, Martina Rogers i Àngels Villar
Selecció Rough Cut: Tue Steen Müller

Directora de Producció DocsBarcelona: Helena Alabart
Marketing, Comunicació i Relacions institucionals: Elena Subirà i Roca
Producció Indústria: Julia Losada i Maria Solé
Producció Festival: Núria Campreciós
Logística: Jeny Montagut
Producció Campus DocsBarcelona: Eloi Trullàs
Coordinadora voluntaris:
 Mela Maluenda
Coordinador tècnic: Èric Motjer
Regidors d’espais:
 Èric Motjer i Pol Roig
Regidora activitats indústria: Martina Rogers
Relacions Públiques: Adrià Sunyol
Taquillers: Martha Castelló, Àngel Mateos i Guisla Virella
Protocol i convidats cerimònies Inauguració i Cloenda: Comèdia
Premsa: Ana Sánchez
Community Manager: Marc Balfagón
Disseny gràfic: David Fayos i Laura Mateo (Fayos Creativos)

Direcció financera: Pep Santacana
Gestió Administrativa
: Montse Olivella i Cristina Quevedo

Cap DocsBarcelona Distribution: Salima Jirari
Producció DocsBarcelona Distribution:
Ot Burgaya

Estudiants en pràctiques: Laura Balagué, Jana Castellà, Lluc Borràs i Aina Ribé

Staff | Edició 2017