Staff

Equip DocsBarcelona 2018

Productor executiu i Director DocsBarcelona: Joan Gonzàlez
Cap de programació: Tue Steen Müller
Cap d’indústria: Diego Mas Trelles
Programadors: Joan Gonzàlez, Daniel Jariod, Laia Aubia, Josep Rovira
Equip de programació: Marta Andreu,  Pol Roig, Diego Mas Trelles i Martina Rogers
Moderadors del Festival:  Ot Burgaya, Maria Castellví, Núria Campreciós, Roger de Gràcia, Joan Gonzàlez, Daniel Jariod, Pol Roig, Josep Rovira, Joan-Lluís Ramisa, Martina Rogers, Bernat Manzano, Diego Mas Trelles, Claudia Mera, Tue Steen Müller i Elena Subirà
Experts, moderadors
Experts, moderadors i tutors activitats Indústria: Joan Gonzàlez, Ben Kempas, Catherine Olsen, Mikael Opstrup i Julia Scott
Coordinador InterDocsBarcelona: Arnau Gifreu
Coordinador Rough Cut Screenings: Tue Steen Müller
Comitè de selecció dels projectes Speed Meetings i Latin Pitch: Laia Aubia, Joan Gonzàlez, Catherine Olsen, Mikael Opstrup i Diego Mas Trelles
Comitè de selecció dels projectes Interactive Pitch: Arnau Gifreu, Isabel Fernández i Àlex Navarro

Directora de Producció DocsBarcelona: Helena Alabart
Marketing, Comunicació i Relacions institucionals: Elena Subirà i Roca
Producció Indústria: Alba Tomillero i Julia Losada
Producció Festival: Núria Campreciós
Logística: Jeny Montagut
Relacions Públiques: Carmina Díaz
Coordinadora voluntaris: Mela Maluenda
Coordinador tècnic: Èric Motjer
Regidors d’espais: Èric Motjer i Pol Roig
Regidora activitats indústria: Martina Rogers
Taquillers: Jaume Mallandrich, Àngel Mateos
Fotògrafs: Aleix Font i Pau Buera
Protocol i convidats cerimònies Inauguració i Cloenda: Comèdia
Premsa: Ana Sánchez i Tariq Porter
Community Manager: Marc Balfagón i Marta Andreu
Direcció creativa d’imatge: Lluis Torra (Commo!)
Disseny gràfic: David Fayos i Laura Mateo (Fayos Creativos)
Making off: Cruhub

Direcció financera: Pep Santacana
Gestió Administrativa
: Montse Olivella i Cristina Quevedo

Estudiants en pràctiques: Laura Arias, Adrià Mesas i Arnau Santiago
DocsBarcelona del Mes/Distribució
: Ot Burgaya

Moltes gràcies a tot l’equip de voluntaris!

Staff | Edició 2017