Catalan ShortDocs, 20 anys

DOCSBARCELONA/DocsBarcelona 2017/Festival/Catalan ShortDocs, 20 anys

Catalan ShortDocs, 20 anys

Per celebrar la vintena edició de DocsBarcelona presentem, en col·laboració amb PRO-DOCS, una sessió especial amb una selecció d’alguns dels curts documentals catalans més rellevants dels darrers anys.

Ambdues sessions es celebraran a l’Antiga Fàbrica Estrella Damn. L’entrada és gratuïta.

 

 SESSIÓ 1

Divendres 19 de maig / 17:30h 

Amb la presència dels directors i productors

ODYSSEUS’ GAMBIT / Inicia Films / 12 min.

PARAL·LEL 10 / Andrés Duque / 25 min.

PUÑO Y METAL / UPF / 13 min.

NOTES FROM SOMETIME, LATER, MAYBE / El Cangrejo / 11 min.

CON SANDRA / Nanouk Films / 18 min.

101 / Eddie Saeta / 20 min.

SESSIÓ 2

Divendres 19 de maig / 19:30h 

Amb la presència dels directors i productors

EL CERCO / Paral·lel 40 / 13 min.

EL SOMRIURE AMAGAT / Nanouk Films / 13 min.

TAKE ME TO THE MOON / La Lupa / 15 min.

TERRA FRÀGIL / Polar Star Films / 8 min.

SI JO TINGUÉS UNA VACA / Boogaloo Films / 20 min.

GODKA CIRKA / Inicia Films / 10 min.

L’EQUIP PETIT / El Cangrejo / 11 min.

 

Amb la col·laboració de PRO-DOCS

Catalan ShortDocs, 20 anys | Edició 2017, Festival